การติดต่อและเดินทางมาฟาร์ม

: ยินดีต้อนรับสู่ มายด์ฟูลฟาร์ม, ฟาร์มออร์แกนิคในอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

การติดต่อและเดินทางมาฟาร์ม
: ส่งอีเมล์ถึงเรา

ที่อยู่: บ้านเลขที่ 123 หมู่ 4 หมู่บ้านปางเติม ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50250

Tel.086-1960304 :ชินวร (อังกฤษและไทย)
Tel.086-1844480 :โนริโกะ (อังกฤษและญีปุ่น)

สำหรับการโทรจากต่างประเทศ กรุณาเปลี่ยนเลข “0” ให้เป็น “+66”

Email: [email protected]

: การเดินทางมายังฟาร์ม
ในตัวเมืองเชียงใหม่ เดินทางไปยังตลาดวโรรส คุณจะเห็นรถสี่ล้อเหลืองอยู่มากมาย แต่ให้
ถามถึงจุดจอดรถที่จะออกเดินทางไปยังอำเภอสะเมิง และถามหารถที่จะวิ่งไปยังฟาร์ม ซึ่งจะ
วิ่งแค่หนึ่งคัน หนึ่งครั้ง ต่อวัน
• รถจะออกจากท่ารถประมาณ 11.15 น. อาจช้ากว่านั้น ขึ้นอยู่กับจำนวนของที่คน
ขับต้องทำการรับส่งให้กับคนในหมู่บ้าน
บอกคนขับรถว่าจะเดินทางไป “มายด์ฟูลฟาร์ม” การเดินทางจะใช้เวลา 3-4 ชั่วโมง และค่า
รถคือคนละ 100 บาท

การเดินทางกลับตัวเมืองเชียงใหม่
รถสี่ล้อเหลืองจะออกวิ่งจากหมู่บ้านปางเติมเวลาประมาณ 6.30 น. – 07.00 น.
• เดินทางถึงท่ารถที่ตลาดวโรรส 9:30 น. – 11:00 น.

แผนที่
กรณีเดินทางมายังมายด์ฟูลฟาร์มด้วยตนเอง

*แผนที่นี้เริ่มเดินทางจากตัวอำเภอสะเมิง*

เยี่ยมชมมายด์ฟูลฟาร์มใน Google Maps
https://www.google.com/maps/@18.9451907,98.6744559,16z

แกลเลอรี่
เมนูจากฟาร์ม
สารบัญพืช